Zostań Ambasadorem

 

J._LipkowskiProf. dr. hab. Janusz Lipkowski
Prezes Towarzystwa Naukowego Warszawskiego
Przewodniczący Kapituły Programu Ambasadorów Kongresów Polskich w latach 2005-2009, 2009-2011 oraz 2012 - 2014

Zachęcam wszystkich, którzy rozważają organizację konferencji międzynarodowych w Kraju, do zapoznania się z Programem poprzez skontaktowanie się z Poland Convention Bureau Polskiej Organizacji Turystycznej.Lech WałęsaLech Wałęsa
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1990–1995
Laureat Pokojowej Nagrody Nobla (1983)
Ambasador Kongresów Polskich 2008

Żyjemy w zglobalizowanym świecie, który wymaga nowego uporządkowania oraz nowych programów i struktur. Aby to osiągnąć niezbędny jest dialog."
 TeodorczykProf.dr hab.inż. Andrzej Teodorczyk
Profesor zwyczajny Politechniki Warszawskiej
Przewodniczący Zarządu Polskiego Instytutu Spalania
Ambasador Kongresów Polskich 2008

"Pracując w wąskiej dziedzinie nauki o spalaniu jestem na tyle rozpoznawalny w świecie i darzony zaufaniem, że międzynarodowa społeczność powierza mi organizację spotkań i konferencji, które oprócz walorów merytorycznych są doskonałą okazją do promowania Polski. Przynosi to wiele satysfakcji."
 
J._FraczekProf. nzw. dr hab. inż. Janusz Frączek
Profesor Politechniki Warszawskiej 
Kierownik Zakładu Teorii Maszyn i Robotów
Ambasador Kongresów Polskich 2009

Działalność w świecie nauki wymaga nie tylko prowadzenia badań ale także promocji własnych osiągnięć w środowisku międzynarodowym. Wygodną formą takiej promocji są spotkania naukowe i biznesowe.  Program Ambasadorów Kongresów Polskich znacznie pomaga w planowaniu i organizacji takich spotkań. Program przynosi korzyści nie tylko bezpośrednio organizatorom ale w szerszym znaczeniu promuje i upowszechnia wiedzę o środowisku, kulturze i kraju. Jako Ambasador Kongresów Polskich bardzo zachęcam wszystkich Państwa do integracji działań na rzecz organizacji spotkań naukowych i biznesowych w ramach naszego programu.

WitkiewiczProf. dr hab. n. med. Wojciech Witkiewicz
Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego we Wrocławiu
Prezes Zarządu Głównego Towarzystwa Chirurgów Polskich
Członek Komitetu Terapii i Nauk o Leku Polskiej Akademii Nauk
Ambasador Kongresów Polskich 2009

Tytuł Honorowego Ambasadora Kongresów Polskich jest wyróżnieniem, zaszczytem i dużym zobowiązaniem. Mobilizuje do podejmowania zadań, których celem jest promowanie w świecie wizerunku Polski jej regionów i osiągnięć. Działając w organizacjach naukowych, gospodarczych, kulturalnych i zdrowotnych na płaszczyźnie międzynarodowych spotkań kandydaci nominowani do tego zaszczytnego wyróżnienia rozpowszechniają wiedzę o swoim mieście, regionie i kraju wypełniając społeczną rolę Ambasadora Polski.

steciwkoProf. dr hab. Andrzej Steciwko
Prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej
Kierownik Katedry i Zakładu Medycyny Rodzinnej Akademii Medycznej we Wrocławiu
Rektor Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu
Ambasador Kongresów Polskich 2008

Nauka polska i obserwowany postęp w zakresie badań naukowych przeprowadzanych w naszych wiodących Ośrodkach Badawczo - Rozwojowych w wielu dyscyplinach stanowi europejski a nawet światowy poziom. Partnerzy z całego świata chętnie współuczestniczą w różnego rodzaju Kongresach, Zjazdach Naukowych, chętnie podejmują współpracę w zakresie badań naukowych związanych z różnymi dyscyplinami medycznymi i nie tylko, ale też z pracownikami różnych Ośrodków Naukowych i Kulturowych w naszym kraju. Dlatego też uważam, że należy wykorzystać tę wielką szansę do wspólnego działania i organizowania wielu dużych imprez naukowych, kulturalnych i sportowych, które będą przynosiły wymierne korzyści, w tym również stanowić będą promocję poszczególnych regionów Polski i wiodących ośrodków naukowych i kulturowych. Wykorzystajmy tę kolejną szansę."

LOGO PAKP PL ZLOTE TONALNE RGB

Poland Meetings Impact

Poland Convention Bureau Polskiej Organizacji Turystycznej © All Rights reserved